sep 5 2014

Bodemsanering museum Vlaardingen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Bodemsanering museum Vlaardingen

sep 5 2014

Koopzondagen (deel 2)

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Aanvullende vragen Regelhantering koopzondagen

aug 5 2014

Koopzondagen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 24 juli 2014

 

Vragen ex art 36 RvO:

Regelhantering koopzondagen

 

 

Geacht College,

 

De ChristenUnie/SGP heeft met verbazing kennis genomen van het raadsmemo “Toelichting regelhantering koopzondagen”vastgesteld door het College op 22 juli jl.

jul 15 2014

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel." title="<--break-->" class="wysiwyg-break drupal-content mceItem" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

jul 10 2014

Alternatieve keuzes

Alternatieve Voorstellen

ChristenUnie/SGP

Gemeente Vlaardingen

Begroting 2015-2018Gewenste aanpassingen VJN 2014

 

 

Onderwerp

Voorgestelde bezuiniging

Alternatieve bezuiniging CU/SGP

Te zoeken dekking

jul 10 2014

Reactie voorjaarsnota

Samen aan zet!

Voorzitter, vandaag en morgen behandelen we hier inraad de Voorjaarsnota, met daarin opgenomen de meest ingrijpende maatregelen van de afgelopen decennia. Door afwaardering van de gronden en panden zal er in Vlaardingen opnieuw moeten wordenbezuinigd. Geen leuk vooruitzicht, maar het is niet anders. Maatregelen zijn onvermijdelijk om de financiën op orde te krijgen.

jun 21 2014

Voorjaarsnota 2014

Deze maand is de voorjaarsnota gepresenteerd door het collega van B&W. We zijn geschokt door de vergaande bezuinigingsvoorstellen. Woensdag 9 en donderdag 10 juli wordt door de gemeenteraad de voorjaarsnota 2014 behandeld en kunnen er alternatieve ombuigingsvoorstellen gedaan worden. Het is voor de stad van belang dat we maatregelen nemen om de benodigde 12 miljoen te bezuinigen, helaas zijn daar pijnlijke maatregelen voor nodig. We roepen iedereen van harte op om alternatieve oplossingen aan te dragen!

Middels het contact formulier kunt u ons bereiken met uw voorstel.

mei 17 2014

Blankenburg tunnel

Afgelopen week hebben we samen met collega raadsleden en betrokkenen een informatie avond bezocht over de Blankenburgtunnel. Hier waren o.a. Rijkswaterstaat bij aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken. Er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werd door velen opnieuw zorgen geuit over de vele gevolgen van dit project. Aansluitend is er met de bus een rit gemaakt langs de belangrijkste 'knel' punten zoals de rietputten en en Zuidbuurtseweg.

mei 10 2014

Coalitie akkoord

apr 22 2014

Coalitie akkoord gepresenteerd

Coalitieakkoord ‘Samen aan zet’

22-04-2014 |

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS