jan 25 2016

Update overnachtende chauffeurs

Een (over)volle parkeerplaats langs de A20

In tegenstelling tot Vlaardingen ondervinden de meeste regiogemeenten weinig of zelfs geen hinder van overnachtende chauffeurs. Tot deze conclusie is CU/SGP raadslid Erik van Pienbroek gekomen, nadat hij zijn collega raadsleden in de andere 22 gemeenten heeft aangeschreven. Naast Vlaardingen wordt er onder andere in de gemeenten Westland, Nissewaard en Brielle overlast ondervonden door overnachtende chauffeurs die veelal uit het Oostblok komen.

Naar aanleiding van diverse berichten over ongevallen op of naast de Maassluisedijk heeft ChristenUnie/SGP-raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan Ruud van Harten, wethouder verkeer.

Hieronder kunt u de vragen lezen en staat een filmpje van een reportage die RTV Rijnmond erover maakte:

Geachte wethouder Van Harten, beste Ruud,

Vanuit de media vernemen wij regelmatig dat er ongevallen zijn op, of beter gezegd, naast de Maassluisedijk. Bij u zal er meteen een lichtje gaan branden en ook u zal denken aan de auto’s die van de dijk zijn afgegleden. De eerste gedachte is dan vaak ‘oh… zal wel te hard hebben gereden terwijl je weet dat die scherpe bochten er aan komen’. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook vaak dacht.

dec 21 2015

Kerst & nieuwjaars groet

dec 17 2015

Deregulering of vermindering van administratieve lasten, daar kan niemand op tegen zijn, toch?

Ook de ChristenUnie/SGP is uiteraard van mening dat in een aantal gevallen best met wat minder regels/formulieren kan worden volstaan.

Echter, bij de vermindering van regels rond geluid, verlaatmeldingen en de openingstijden in horeca in het centrum, heeft de ChristenUnie/SGP grote vraagtekens.

Sluitingstijden Horeca naar 4.00 uur

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 oktober 2015

Vragen ex art. 36 RVO:

Geluidshinder wooncomplex “De Kievit” Korhoenlaan

Geachte College,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij bewoners van het wooncomplex “De Kievit” aan de Korhoenlaan. Het gesprek was naar aanleiding van de mogelijke ontsluiting van het sportpark op de A4. Maar ook de geluidshinder, die de bewoners in huis ervaren, was onderwerp van gesprek.

Voorzitter,

De ChristenUnie/SGP is tevreden met deze begroting. Langzaam maar zeker verbetert de Vaardingse financiële situatie, er is een structureel sluitende begroting, én - ondanks de vele bezuinigingen – zijn de voorzieningen vrijwel gehandhaafd. We willen het College hiermee complimenteren.

Daarnaast waardeert de ChristenUnie/SGP dat continue aan de leesbaarheid en vormgeving van de meerjarenbegroting wordt gewerkt. 

Uiteraard wil de ChristenUnie/SGP-fractie graag ook nog wat punten noemen, waarvan wij denken dat het beter kan of zelfs beter moet.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft ChristenUnie/SGP Vlaardingen-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom gepleit voor het behoud van Omroep Wetering. 

Aan de samenwerking tussen Omroep Vlaardingen en Omroep Wetering lijkt na 30 jaar een einde te komen. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen ziet dit graag anders. 

Hieronder de spreektekst van Michiel Hoogenboom:

Voorzitter,

okt 10 2015

Tegenlicht Meet Up Vlaardingen

Mede op initiatief van het CDA en de ChristenUnie/SGP in Vlaardingen en in samenwerking met de redactie van de VPRO organiseert het Tegenlicht Vlaardingen team op woensdag 14 oktober 2015 de 3e Tegenlicht Meet Up Vlaardingen.

Het onderwerp van deze avond is: Help!!....een vluchteling / Help een vluchteling!!

Afgelopen week heeft ChristenUnie/SGP raadslid Erik van Pienbroek in een brief aan verschillende gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen die overnachtende chauffeurs in de regio met zich meebrengen. 

Hieronder de verstuurde brief:

aug 3 2015

Ontdekking van de hemel

De ontdekking van de hemel

In de kranten en via de diverse media heeft u het al kunnen lezen. En anders is het grote reclamebord op de A20 - vanuit Maassluis rijdend naar Vlaardingen - u wel opgevallen. Op zaterdag 08 augustus is er een groot dance-feest bij de surfplas onder de titel ‘HEAVEN OUTDOOR’. De organisatie geeft aan : ‘We verlaten voor 1 dag het aardse om eens een kijkje te nemen in het hiernamaals. Niet om het leven te laten, niet omdat we het zat zijn. Gewoon 1 dag weg uit de dagelijkse sleur. Eén dag in het jaar waarop we feesten met de mooiste engeltjes …….’

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS