In opdracht van de Vlaardingse Gemeenteraad voert het DetailhandelsPlatform Vlaardingen (DPV) een onderzoek uit naar het draagvlak onder Vlaardingse ondernemers en winkeliers voor de koopzondag. Om op die vraag een antwoord te krijgen, organiseert het DPV wordt donderdag 9 oktober informatie-avond/vergadering in de theaterzaal van Kade 40 aan de Westhavenkade 40. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

sep 25 2014

Nieuwsbrief september 2014

ChristenUnie/SGP Vlaardingen heeft afgelopen week weer een nieuwsbrief verspreid onder haar leden. 

Na de verkiezingen van maart 2014 kwamen er twee 'nieuwe' gezichten namens de ChristenUnie/SGP Vlaardingen in de gemeenteraad.

In deze nieuwsbrief vertellen Erik van Pienbroek en Michiel Hoogenboom iets over hun ervaringen, daarnaast komen ook fractievoorzitter Esther Heijndijk - Van der Veer, wethouder Ruud van Harten en fractielid Cor de Jonge aan het woord.

sep 22 2014

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014 heeft ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Erik van Pienbroek aandacht gevraagd voor het feit dat het niet duidelijk is waar de parkeerplaatsen voor invaliden zich bevinden. 

sep 22 2014

Op 22 september 2014 heeft fractievoorzitter Esther Heijndijk -  Van der Veer namens de CU/SGP Vlaardingen de volgende vragen gesteld aan het College van B&W van Vlaardingen:

 

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 22 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Extra geld voor huishoudelijke hulp

sep 5 2014

Bodemsanering museum Vlaardingen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Bodemsanering museum Vlaardingen

sep 5 2014

Koopzondagen (deel 2)

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Aanvullende vragen Regelhantering koopzondagen

aug 5 2014

Koopzondagen

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 24 juli 2014

 

Vragen ex art 36 RvO:

Regelhantering koopzondagen

 

 

Geacht College,

 

De ChristenUnie/SGP heeft met verbazing kennis genomen van het raadsmemo “Toelichting regelhantering koopzondagen”vastgesteld door het College op 22 juli jl.

jul 15 2014

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel." title="<--break-->" class="wysiwyg-break drupal-content mceItem" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

jul 10 2014

Alternatieve keuzes

Alternatieve Voorstellen

ChristenUnie/SGP

Gemeente Vlaardingen

Begroting 2015-2018Gewenste aanpassingen VJN 2014

 

 

Onderwerp

Voorgestelde bezuiniging

Alternatieve bezuiniging CU/SGP

Te zoeken dekking

jul 10 2014

Reactie voorjaarsnota

Samen aan zet!

Voorzitter, vandaag en morgen behandelen we hier inraad de Voorjaarsnota, met daarin opgenomen de meest ingrijpende maatregelen van de afgelopen decennia. Door afwaardering van de gronden en panden zal er in Vlaardingen opnieuw moeten wordenbezuinigd. Geen leuk vooruitzicht, maar het is niet anders. Maatregelen zijn onvermijdelijk om de financiën op orde te krijgen.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS