Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2015 heeft ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom vragen gesteld aan de burgemeester over de strafbaarstelling van growshops.

'Voorzitter, geacht college, raadsleden en andere belangstellenden hier aanwezig of thuis voor de buis.

Op grond van dit nieuwe artikel zijn alle handelingen die gericht zijn op het voorbereiden en bevorderen van hennepteelt strafbaar. Het gaat daarbij met name om de zogenaamde growshops, maar ook om facilitators als transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren en elektriciens, die illegale elektrische installaties aanleggen. Op 1 maart 2015 is artikel 11a van de Opiumwet in werking getreden.

Gemeenteraadslid Erik van Pienbroek geeft uitleg.

Vlaardingen was op 4 maart j.l. aan de beurt: Wilco Scheurwater en Jacco Schonewille, kandidaten voor de Staten van Zuid-Holland,  geflankeerd door  de Vlaardingse politici Erik van Pienbroek en Cor de Jonge, evenals Robert Berns, raadslid in Schiedam, verzamelden zich in het centrum. Het thema was: leegstand van winkels  en daardoor verpaupering van winkelgebieden voorkomen. Koopkracht behouden, werkgelegenheid handhaven. 

Bescherming winkelcentra, voorkomen verpaupering en leegstand winkelgebieden

Het is al lang een speerpunt van de samenwerkende partijen van de ChristenUnie en SGP in Vlaardingen: het beschermen en verbeteren van de winkelcentra , verpaupering en leegstand van winkelgebieden voorkomen en  de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden  vergroten.

ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom heeft vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid onderaan afrit 8 (A20).

Voor veel gebruikers van deze afrit is het onjuiste gebruik van de verkeerslichten een dagelijkse ergernis die vaak gevaarlijke situaties met zich meebrengt, met name rond de spitsuren.

feb 9 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Ter gelegenheid hiervan hoop de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een verkiezingsbijeenkomst te houden. 

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 17 februari, aanvangstijd 20.15.

Locatie: Zaal van Uitzicht, woonzorgcentrum Cedrah, Churchillsingel 483, 3137 XB, Vlaardingen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. 

Zie onderstaande flyer voor het programma. 

feb 7 2015

Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Vlaardingen, 7 februari 2015

Vragen ex art 36 RvO: Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Geacht College,

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Voor de jeugd-GGZ is de ouderbijdrage een forse verandering ten opzichte van vorig jaar.

jan 23 2015

ChristenUnie/SGP Vlaardingen-fractievoorzitter Esther Heijndijk heeft vandaag art. 36 vragen gesteld over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Vlaardingen.

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 januari 2015

Vragen ex art 36 RvO: 

“Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers”

jan 23 2015

Update chauffeursproblematiek

Het is alweer enige tijd geleden dat er een werkbezoek van europarlementariër Peter van Dalen heeft plaatsgevonden, om de lokale problemen aangaande 'wildparkerende' vrachtwagenchauffeurs te bezien.

ChristenUnie/SGP-raadslid Erik van Pienbriek geeft een korte update over de huidige stand van zaken:

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 heeft de Vlaardingse gemeenteraad een motie van ChristenUnie/SGP Vlaardingen verworpen inzake het continueren van de handhaving van het huidige softdrugsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een open brief geschreven aan burgemeester Bert Blase met daarin de vraag welke consequenties hij verbindt aan het verwerpen van deze motie.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (27 november) zijn de koopzondagen vrijgegeven aan de ondernemers. Vanaf 2015 mogen zij zelf bepalen wanneer zij wel en niet open zijn op de zondag.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de ChristenUnie-SGP Vlaardingen tegen dit voorstel is, en wij betreuren dit besluit dan ook. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP raadslid Erik van Pienbroek tijdens deze raadsvergadering:  

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS