Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 oktober 2015

Vragen ex art. 36 RVO:

Geluidshinder wooncomplex “De Kievit” Korhoenlaan

Geachte College,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij bewoners van het wooncomplex “De Kievit” aan de Korhoenlaan. Het gesprek was naar aanleiding van de mogelijke ontsluiting van het sportpark op de A4. Maar ook de geluidshinder, die de bewoners in huis ervaren, was onderwerp van gesprek.

Voorzitter,

De ChristenUnie/SGP is tevreden met deze begroting. Langzaam maar zeker verbetert de Vaardingse financiële situatie, er is een structureel sluitende begroting, én - ondanks de vele bezuinigingen – zijn de voorzieningen vrijwel gehandhaafd. We willen het College hiermee complimenteren.

Daarnaast waardeert de ChristenUnie/SGP dat continue aan de leesbaarheid en vormgeving van de meerjarenbegroting wordt gewerkt. 

Uiteraard wil de ChristenUnie/SGP-fractie graag ook nog wat punten noemen, waarvan wij denken dat het beter kan of zelfs beter moet.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft ChristenUnie/SGP Vlaardingen-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom gepleit voor het behoud van Omroep Wetering. 

Aan de samenwerking tussen Omroep Vlaardingen en Omroep Wetering lijkt na 30 jaar een einde te komen. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen ziet dit graag anders. 

Hieronder de spreektekst van Michiel Hoogenboom:

Voorzitter,

okt 10 2015

Tegenlicht Meet Up Vlaardingen

Mede op initiatief van het CDA en de ChristenUnie/SGP in Vlaardingen en in samenwerking met de redactie van de VPRO organiseert het Tegenlicht Vlaardingen team op woensdag 14 oktober 2015 de 3e Tegenlicht Meet Up Vlaardingen.

Het onderwerp van deze avond is: Help!!....een vluchteling / Help een vluchteling!!

Afgelopen week heeft ChristenUnie/SGP raadslid Erik van Pienbroek in een brief aan verschillende gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen die overnachtende chauffeurs in de regio met zich meebrengen. 

Hieronder de verstuurde brief:

aug 3 2015

Ontdekking van de hemel

De ontdekking van de hemel

In de kranten en via de diverse media heeft u het al kunnen lezen. En anders is het grote reclamebord op de A20 - vanuit Maassluis rijdend naar Vlaardingen - u wel opgevallen. Op zaterdag 08 augustus is er een groot dance-feest bij de surfplas onder de titel ‘HEAVEN OUTDOOR’. De organisatie geeft aan : ‘We verlaten voor 1 dag het aardse om eens een kijkje te nemen in het hiernamaals. Niet om het leven te laten, niet omdat we het zat zijn. Gewoon 1 dag weg uit de dagelijkse sleur. Eén dag in het jaar waarop we feesten met de mooiste engeltjes …….’

jul 9 2015

Voorjaarsnota 2015

Hoe staat Vlaardingen ervoor? 

De plussen en minnen van de Voorjaarsnota 2015.

De ChristenUnie/SGP zet vanavond voor u de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje. 

Onze nieuwe fractieruimte 'Areopagus'
De berg Areopagus (bron: wikipedia)

De ChristenUnie/SGP Vlaardingen maakt al geruime tijd gebruik van haar nieuwe fractieruimte. Net als de andere gemeenteraadsfracties mochten we onze ruimte een eigen naam geven. 

Als ChristenUnie/SGP Vlaardingen hebben we gekozen voor de naam 'Areopagus'. Deze naam verdient uiteraard een nadere uitleg:

Vragen ex art 36 RvO: Toegankelijkheid gemeentelijke website –aanvulling-

Vlaardingen, 21 mei 2015

Geacht college,

20 mei jl. stelde de fractie van ONS Vlaardingen u vragen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

voor slechtzienden.

Naar aanleiding van een bericht in Groot Vlaardingen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32 hebben de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het College.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS