mrt 27 2014

De raad geinstalleerd

Vanavond was het zover, de nieuw gekozen raadsleden werden geinstalleerd door onze brugervader Bas Eenhoorn. De avond was druk bezocht en onze 3(!) raadsleden hadden er schik in.

mrt 24 2014

Verkiezingsuitslag

Afgelopen woensdag 19 maart was het moment daar, de gemeente raads verkiezingen 2014.

De uitslag was voor ons geweldig en stemt ons tot dankbaarheid en willen we u allen hartelijk bedanken voor uw stem.

Op de gemeente site kunt u alle uitslagen vinden:

http://www.verkiezingen.vlaardingen.nl/

mrt 15 2014

Antwoorden vragen Plein West

mrt 15 2014

Antwoorden parkeren Kerkstraat

feb 27 2014

Zuidrand Midden-Delfland

Geacht College, 
 
Gisteren hebben wij kennis genomen van de brief van het Actiecomité Behoud Woudweg, 
waarin het Actiecomité haar zorgen uitspreekt over het feit dat de provincie voornemens is 
om opnieuw de Zuidrand van het Midden-Delfland gebied te gaan herinrichten. 
Na dat in 2006-2007 in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland het gebied aan 
de Zuidrand in overleg met bewoners en gebruikers is heringericht, wordt het gebied nu tot 
feb 22 2014

Sportpark West, hoe nu verder?

Geacht College,

Gisteren heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van uw besluit om de subsidie

voor de realisatie voor Sportpark West in te trekken.

De ChristenUnie/SGP constateert dat na jarenlange voorbereiding de voetbalverenigingen

CION en DVO’32 er in onderling overleg niet uit zijn gekomen om uiteindelijk te komen tot

een gezamenlijke sportaccommodatie in de Westwijk.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS