Gezondheidscentrum Emmahof (HOED Hoflaan)

Op 30 november hebben we vragen gesteld over de voortgang van de te ontwikkelen HOED aan de Hoflaan 43.

Ambachtschool

Al tijdens de behandeling van de begroting was het aangekondigd. Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om het college te vragen een onderzoek in te stellen naar de behoefte en haalbaarheid van een ambachtschool in Vlaardingen. Na de toezeggingen van de wethouder om hiervoor breed in overleg te gaan is er een aangepaste motie in stemming gebracht. Deze werd met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Motie hoosbuien

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we een motie ingediend. Hierin hebben we het college gevraagd om:

1. Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken

2. Deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is

Onzde motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad

Meerjarenbegroting 2017-2020

Hoop voor Vlaardingen – Begroting 2017

Vlaardingen is een goede stad om in te leven. Met initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers en een betrouwbaar georganiseerd gemeentebestuur. Goede uitgangspunten voor een toekomst met perspectief, waarin de Vlaardingse samenleving kan bloeien en mensen, jong, oud, sterk en zwak allemaal tot hun recht komen.

Motie waterbus

Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met Groenlinks een motie ingediend voor betere mobiliteit over water.

Deze werd door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Beantwoording vragen brandpreventie verzorgingshuizen

Op 30 augustus stelden we vragen aan het college naar aanleiding van twee branden in verzorgingshuizen. Vandaag kregen we hier antwoorden op. Komend fractie overleg zullen we bepalen of er aanleiding is tot het stellen van vervolgvragen.

Amendement afschaffen leges A-evenementen

Tijdend de raadsvergadering van 22 september dienden we een amendement* in voor het afschaffen van de leges op A evenementen.

Helaas was er geen meerderheid voor te vinden, nu zijn de leges voor alle evenementen afgeschaft.

* Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel

Vragen gemeentelijk onderzoek WMO beleid

Betreft: Vragen art. 36 RvO

“Onderzoek gemeentelijk WMO-beleid”

Vlaardingen, 8 september 2016

Geacht college,

Afgelopen mei bepaalde de Centrale Raad van Beroep na drie rechtszaken dat gemeenten onder

de Wmo de huishoudelijke hulp moeten leveren die nodig is. Dinsdag 6 september presenteerde de

FNV de uitkomsten van het onderzoek gemeentelijk WMO-beleid http://www.fnvvoorzorg.nl/wmo.

Daaruit blijkt dat ook Vlaardingen zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt.

Brandpreventie verzorgingshuizen

Geacht college,

Afgelopen weekend ontstond er brand bij twee verschillende verzorgingshuizen in respectievelijk Krabbendijke en Lisse: 

http://www.nu.nl/binnenland/4142974/verzorgingshuis-lisse-ontruimd-wegen...

http://www.nu.nl/binnenland/4313550/dode-en-gewonden-bij-grote-brand-in-...

Nu heeft Vlaardingen een behoorlijk aantal verzorgingshuizen, hier zijn we uiteraard heel blij mee. Maar aan de andere kant betekent dit wel dat er een relatief grote kans op brand aanwezig is. In dit kader hebben we de volgende vragen:

Voorjaarsnota 2016 - Bijdrage ChristenUnie/SGP Vlaardingen

 “Samen verder voor Vlaardingen”

Voorjaarsnota 2016

Voorzitter, 

De eerste helft van onze raadsperiode zit er al weer op. Wat is de tijd voorbij gevlogen!

Tja, en waar staan we dan als gemeente? Een ding is duidelijk:

Vlaardingen heeft in de afgelopen jaren een flinke financiële storm doorstaan, die best ingrijpende gevolgen heeft gehad voor onze inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. Na een aantal zeer magere jaren lijkt het er op dat de lucht in Vlaardingen wat opklaart. Er is zicht op herstel!

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS