jul 15 2014

Fietsbuis Blankenburgtunnel

Aan college van B&W Vlaardingen Vlaardingen, 14 juli 2014

Betreft art. 36 vragen RvO: Fiets verbinding Blankenburgtunnel.

Geacht college,

Zaterdag 12 juli stond er een artikel in het Algemeen Dagblad editie Waterweg naar aanleiding van een besluit over de fietstunnel in de Blankenburgtunnel.

jul 10 2014

Alternatieve keuzes

Alternatieve Voorstellen

ChristenUnie/SGP

jul 10 2014

Reactie voorjaarsnota

jun 21 2014

Voorjaarsnota 2014

Deze maand is de voorjaarsnota gepresenteerd door het collega van B&W. We zijn geschokt door de vergaande bezuinigingsvoorstellen. Woensdag 9 en donderdag 10 juli wordt door de gemeenteraad de voorjaarsnota 2014 behandeld en kunnen er alternatieve ombuigingsvoorstellen gedaan worden. Het is voor de stad van belang dat we maatregelen nemen om de benodigde 12 miljoen te bezuinigen, helaas zijn daar pijnlijke maatregelen voor nodig. We roepen iedereen van harte op om alternatieve oplossingen aan te dragen!

Middels het contact formulier kunt u ons bereiken met uw voorstel.

mei 17 2014

Blankenburg tunnel

Afgelopen week hebben we samen met collega raadsleden en betrokkenen een informatie avond bezocht over de Blankenburgtunnel. Hier waren o.a. Rijkswaterstaat bij aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken. Er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werd door velen opnieuw zorgen geuit over de vele gevolgen van dit project. Aansluitend is er met de bus een rit gemaakt langs de belangrijkste 'knel' punten zoals de rietputten en en Zuidbuurtseweg.

mei 10 2014

Coalitie akkoord

apr 22 2014

Coalitie akkoord gepresenteerd

Coalitieakkoord ‘Samen aan zet’

22-04-2014 |

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

apr 18 2014

Pasen

We wensen alle Vlaardingers, gemeente personeel en het college van B&W een gezegend Pasen toe!

Met een hartelijke groet,

Esther Heijndijk

Erik van Pienbroek

Ruud van Harten

Peter Brand

Cor de Jonge

Cees Vermaat

Wouter Nagel

Michiel Hoogenboom

apr 18 2014

Persconferentie

Formateur Arnout Hoekstra presenteert dinsdagmiddag 22 april 2014 om 17.00 uur in de bibliotheek aan de Waalstraat het nieuwe coalitieakkoord samen met de fractievoorzitters van SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP

mrt 27 2014

De raad geinstalleerd

Vanavond was het zover, de nieuw gekozen raadsleden werden geinstalleerd door onze brugervader Bas Eenhoorn. De avond was druk bezocht en onze 3(!) raadsleden hadden er schik in.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS