apr 22 2014

Coalitie akkoord gepresenteerd

Coalitieakkoord ‘Samen aan zet’

22-04-2014 |

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

apr 18 2014

Pasen

We wensen alle Vlaardingers, gemeente personeel en het college van B&W een gezegend Pasen toe!

Met een hartelijke groet,

Esther Heijndijk

Erik van Pienbroek

Ruud van Harten

Peter Brand

Cor de Jonge

Cees Vermaat

Wouter Nagel

Michiel Hoogenboom

apr 18 2014

Persconferentie

Formateur Arnout Hoekstra presenteert dinsdagmiddag 22 april 2014 om 17.00 uur in de bibliotheek aan de Waalstraat het nieuwe coalitieakkoord samen met de fractievoorzitters van SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP

mrt 27 2014

De raad geinstalleerd

Vanavond was het zover, de nieuw gekozen raadsleden werden geinstalleerd door onze brugervader Bas Eenhoorn. De avond was druk bezocht en onze 3(!) raadsleden hadden er schik in.

mrt 24 2014

Verkiezingsuitslag

Afgelopen woensdag 19 maart was het moment daar, de gemeente raads verkiezingen 2014.

De uitslag was voor ons geweldig en stemt ons tot dankbaarheid en willen we u allen hartelijk bedanken voor uw stem.

Op de gemeente site kunt u alle uitslagen vinden:

http://www.verkiezingen.vlaardingen.nl/

mrt 15 2014

Antwoorden vragen Plein West

mrt 15 2014

Antwoorden parkeren Kerkstraat

feb 27 2014

Zuidrand Midden-Delfland

Geacht College, 
 
Gisteren hebben wij kennis genomen van de brief van het Actiecomité Behoud Woudweg, 
waarin het Actiecomité haar zorgen uitspreekt over het feit dat de provincie voornemens is 
om opnieuw de Zuidrand van het Midden-Delfland gebied te gaan herinrichten. 
Na dat in 2006-2007 in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland het gebied aan 
de Zuidrand in overleg met bewoners en gebruikers is heringericht, wordt het gebied nu tot 
feb 22 2014

Sportpark West, hoe nu verder?

Geacht College,

Gisteren heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van uw besluit om de subsidie

voor de realisatie voor Sportpark West in te trekken.

De ChristenUnie/SGP constateert dat na jarenlange voorbereiding de voetbalverenigingen

CION en DVO’32 er in onderling overleg niet uit zijn gekomen om uiteindelijk te komen tot

een gezamenlijke sportaccommodatie in de Westwijk.

feb 22 2014

Parkeerproblemen Nieuwe Kerkstraat

Eind januari is Erik van Pienbroek bij bewoners in de Nieuwe Kerkstraat geweest om de problemen te bekijken die zij ervaren door het parkeren in hun straat.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS