Ons luisterhalfuur, 03 april 19:30, van harte welkom in de Areopagus.

Het luisterhalfuur CU/SGP Vlaardingen

Persbericht

Maandag 27 maart a.s. start de CU/SGP-fractie in  Vlaardingen met een luisterhalfuur. Voor aanvang van de fractievergadering kan iedereen, die de CU/SGP-fractie wat wil vertellen, op de fractiekamer in het stadhuis langs komen.

Winst voor CU/SGP bij de Tweede Kamer verkiezingen!

Vandaag, 21 maart, werd de definitieve uitslag van de tweede kamer verkiezingen bekend gemaakt door de kiesraad. Dankbaar zijn we voor het feit dat onze partijen de zetels hebben weten te behouden. Ondanks dat we qua zetels niet zijn gegroeid was er toch winst. Ten opzichte van 2012 stemden er 83855 meer mensen op de CU en de SGP, dat is een stijging van meer dan 17%! Vanwege de hoge opkomst heeft dit helaas niet geresulteerd in een extra zetel. Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van de kiezer, en in het bijzonder uiteraard de Vlaardingse kiezer.

Erik van Pienbroek in gesprek met minister Schultz

Maandag 13 februari was minister Schultz in Vlaardingen op uitnodiging van de lokale VVD fractie. De minister is op campagne en kwam speciaal naar Vlaardingen om o.a. de door haar gemaakte beleid toe te lichten. Hierbij denken wij als Vlaardingers natuurlijk gelijk aan de Blankenburgtunnel. Een aantal bewoners zijn hierover met de minister in discussie gegaan. Moedig dat de minister hierover met Vlaardingers wilde spreken, ondanks dat zij weet dat haar beslissing veelal negatief leeft in Vlaardingen.

Antwoorden Hoekselijn & Vijfsluizen

Op 10 januari hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over het gelijktijdig uitvoeren van de reconstructie Vijfsluizen en de ombouw van de Hoekse lijn. Vandaag hebben we hier antwoord op gekregen.

Wethouder zet de boor erin!?

Met het boren van de 'eerste' paal startte onze wethouder Ruud van Harten de werkzaamheden voor de tunnel van de Marathonweg onder het spoor door. Het heeft even geduurd, maar gaat de spoortunnel dan ook werkelijk komen. De wethouder had er zichtbaar plezier in!

Amendement Binnenstad

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering bij behandeling van de kader nota binnenstad 'samen aanzet' diende we een amendement in om de kaders breder te maken en scherper te stellen.

Tijdens de commissie vergadering had Erik van Pienbroek al aangegeven wat te missen in de kadernota. Niet alleen de ChristenUnie-SGP, maar diverse andere partijen deelde deze mening.

Kerstboodschap: Sigaar uit eigen doos?!

Tijdens de laatste raasvergadering van 2016 sprak onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onderstaande bijdrage uit. Beide benoemde moties zijn op de site te lezen.

Sigaar uit eigen doos, is dit de (kerst)boodschap?!

Voorzitter,

Vorige maand liet het College, bij monde van wethouder Cees Oosterom hardop in de pers optekenen dat er meer maatwerk komt in de strijd tegen armoede. Dat het bestrijden én voorkomen van armoede hoog op de agenda staat bij de gemeente vlaardingen.

Motie onderzoek rentetarief

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 hebben we samen met de SP fractie een motie ingediend. Met deze motie vroegen we het college om een onderzoek uit te voeren naar het hudige marktconforme rente tariefop sociale leningen. De motie werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Gezondheidscentrum Emmahof

Op 30 november jl. stelden we  vragen over het nieuwe gezondheiscentrum Emmahof aan de Hoflaan. Op 20 december ontvingen we hier antwoorden op van het college.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS